INDEPÈNDENCIA, IMPARCIALITAT I INTEGRITAT

L’ OCT. com empresa i el seu personal responsable de realitzar les inspeccions:

 

No realitza feines com a promotor, projectista, director facultatiu d’ obra, “Project manager”, fabricant, subministrador, instal.lador, comprador, o mantenidor.

 

No realitza feines per a l’ emissió de l’ Estudi Geotècnic del Terreny, ni les feines de laboratori de materials.

 

EQE, pot demostrar com realitza l’ evaluació dels riscs propis de la seva Missió, als quals dona conformitat, així com a qualsevol altre activitat exercida, eliminant conflictes d’ interès i minimitzant qualsevol risc identificat o assimilat a la imparcialitat.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

COMPARTIR:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email